Doç.Dr.
Şaban KÖKTÜRK
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 73 26